Kokios yra taisyklės?

Taisyklės yra taisyklių rinkinys, kuris yra nustatytas kaip privalomas organizacijos ar socialinės grupės veikimui.

Nepriklausomai nuo jų nustatymo lygio, taisyklės yra būdas garantuoti tvarką grupėje, kurioje jie vadovaujasi. Kad taisyklės būtų veiksmingos, jos yra privalomos visiems erdvės, kurioje jie taikomi, nariams.

Sritys, kuriose nustatytos taisyklės, yra nuo mažiausių iki didžiausių. Iš tėvų tėvai savo vaikams suteikia daugybę taisyklių, kuriomis siekiama augti vertybes ir sukurti įprotį. Mokykloje yra ir taisyklių, kurias turi atitikti studentai.

Vėliau darbo zonoje taip pat yra taisyklės, kurios yra prijungtos prie atsakomybės vykdant darbą. Tie, kurie turi didesnę taikymo sritį, yra skirtingos apimties vyriausybių išduoti leidimai.

Vietiniu lygmeniu įsakymai paprastai yra patvirtinami, o nacionaliniu lygiu yra įstatymai, dekretai ir sprendimai, kuriais nustatomos taisyklės.

Paprastai paprastai patvirtinama, kad didžiausia valstybės taisyklė yra Konstitucija, kurioje nustatytos pagrindinės piliečių teisės, taip pat valstybės institucijų veikla.

Taisyklių taikymas ir priežastys

Taisyklės daugiausia skirtos kolektyvinei gerovei. Daroma išvada, kad tinkamai vykdant taisykles, grupė, kurioje ji taikoma, gali būti kartu taikiai. Šalių atveju įstatymų ir kitų teisės aktų taikymas yra teisinės valstybės principas.

Laikyti tvarką

Kai žaidžiate, nepriklausomai nuo lygio, yra taisyklių, kurių reikia laikytis. Tai daroma siekiant išlaikyti tvarką per visą žaidimą, užtikrinant tas pačias teises visiems žaidėjams.

Šis pavyzdys gali būti taikomas bet kurioje srityje, nes tam, kad visuomenė veiktų, būtina, kad anarchija nebūtų įvesta ir kad tvarka būtų išlaikyta visais aspektais, laikantis įstatymų.

Tokiu būdu išvengiama konfliktų, nes jie neturi vieningo kriterijaus, susijusio su tam tikra socialine grupe.

Užtikrinti individualias teises

Planetoje esančių aukščiausio lygio standartų rinkinys yra Visuotinė žmogaus teisių deklaracija, pasirašyta 1948 m. Paryžiuje, Prancūzijoje.

Šioje deklaracijoje pagrindinės žmogaus rūšies teisės yra nustatytos trisdešimt straipsnių. Labai lengva suprasti, kaip bet kuriuo reglamentu siekiama užtikrinti kiekvieno asmens individualias teises, apsaugoti juos nuo bet kokio pobūdžio išpuolių ar diskriminacijos, kurią jie gali patirti.

Bet kuriame reglamente nustatytos teisės įgyvendinamos ir visada turėtų būti laipsniškos, o ne regresinės.

Žmogaus orumo apsauga viršija bet kokią kitą situaciją ir yra sistema, kurioje turi būti apsaugota bet kuri nustatyta taisyklė.

Apsaugokite kitų ir grupių teises

Kaip ir žmogaus teisės yra taikomos individualiai, tai daroma ir kolektyviniu lygmeniu. Niekas negali užkirsti kelio teisei naudotis teise.

Dėl šios priežasties bet kokia taisyklė turi būti vizualizuota visos grupės teisių užtikrinimo garantija, nesukuriant konfliktų, susijusių su tuo pačiu priklausančių žmonių teisių sambūviu.

Viena iš priežasčių, kodėl nustatomos taisyklės, yra tai, kad jos turinys turėtų stengtis įtraukti kuo daugiau gyventojų, kad būtų pasiektas sutarimas, leidžiantis jai veikti ir būti įvykdytas.

Išlaikyti konfliktų sprendimo institucijas

Nors taisyklės priimamos siekiant išvengti didelio konfliktų skaičiaus, jos visada atsiras. Štai kodėl tie patys teisės aktai nustato, koks yra kanalas, kurio reikia imtis siekiant išspręsti iškeltus skirtumus.

Kai kalbama apie žemesnį lygį, pvz., Namuose, vyresnio amžiaus žmonės paprastai turi daugiau įgaliojimų spręsti konfliktus.

Kita vertus, reglamentuose, kuriais steigiamos įmonės ar institucijos, organizmai sukuriami būtent kilusiems konfliktams išspręsti.

Taip pat valstybėse narėse teisminė valdžia turi galimybę išspręsti bet kokius teisinius konfliktus, kurie gali kilti dėl ieškinių ar ginčų.

Sukurti lygybės prieš įstatymą sistemą

Lygybė prieš įstatymą yra viena iš pagrindinių teisės normų. Tai nereiškia, kad visi asmenys yra lygūs, bet kiekvienas asmuo turi tuos pačius įsipareigojimus laikytis įstatymų, taip pat turi naudos, nei bet kuris kitas.

Štai kodėl ji skiriasi atsakomybe, nes visi žmonės neturi tos pačios valdžios ar hierarchijos.

Tačiau privalomas atitikimas yra tas, kas lygus žmonėms, kuriems taikomos specialios taisyklės.

Bet koks bandymas segreguoti ar diskriminuoti prieštarauja tai, kas yra viena iš pagrindinių taisyklių nustatymo priežasčių.

Nustatyti sankcijas tiems, kurie juos pažeidžia

Taisyklės ne visada bus įvykdytos. Dėl šios priežasties jie patys nustato sankcijas ir sankcijas, kurios bus taikomos tiems, kurie nesilaiko savo straipsnių eigos ar žodinio sutarimo.

Bet kokia paskirta nuobauda turi būti visiškai gerbiama žmogaus teisėmis ir kitomis gyventojų įgytomis teisėmis.

Niekas negali nustatyti sankcijų. Institucijos ar garantai, laikydamiesi taisyklių ir jų laikymosi visuomenėje, yra įgalioti naudotis savo įgaliojimais prieš tuos, kurie ketina imtis veiksmų pažeidžiant nustatytą teisinę sistemą.

Siūlykite juos pakeisti

Nė vienas įstatymas nėra geras, jei jame nėra mechanizmų, kuriuos reikia keisti. Namuose, kai norma niekada neįvykdoma, tai tikriausiai yra todėl, kad ji neatitinka savo narių poreikių ir interesų. Tas pats atsitinka ir šalyje.

Dėl šios priežasties demokratijose piliečiai renka atstovus, kurie gali kurti naujus įstatymus arba pakeisti anksčiau egzistuojančius, kad juos būtų galima atnaujinti ir daugiau žmonių apsvarstyti daugiau teisių.